Với 25 lá, đây là deck Foltest tiêu chuẩn để các bạn có thể leo rank khá tốt.

Với 25 lá, đây là deck Foltest tiêu chuẩn để các bạn có thể leo rank khá tốt. 

Đại Phong