Sáng 17/5, UBND quận Cầu Giấy cưỡng chế 23 nhà hàng lấn chiếm đất công dùng để xây cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô.