'Hành trình Đỏ' lần thứ VI chính thức khởi động vào ngày 13/6/2018 tại tỉnh Cà Mau.

Hà Quyên