Ngày 5/12, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (Vafi) có văn bản gửi Bộ Tài chính tố những vi phạm nghiêm trọng trong chế độ công bố thông tin Doanh nghiệp nhà nước tại Ban quản lý 2 Sở giao dịch chứng khoán & Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Theo Vafi, trong những năm gần đây, rất nhiều tiêu cực, vi phạm pháp luật trầm trọng đang diễn ra trên thị trường chứng khoán như: Gian lận trắng trợn về sổ sách báo cáo tài chính, về đầu cơ thổi giá cổ phiếu, về lập các công ty ma để thổi giá cổ phiếu nhằm huy động vốn, hàng giả, hàng nhái…

Do vậy, theo Vafi Bộ trưởng Bộ Tài chính phải trực tiếp vi hành thị trường thì mới trực tiếp thấy được phần nào những mảng tối của thị trường chứng khoán.

Hồ Hương