Chỉ là cho vợ ra ngoài một chút thôi mà, có nhất thiết phải làm như thế không?