Chúng ta không nên quan tâm tới những ý kiến tiêu cực đó. Hãy hướng đến những người công nhận mình để cố gắng hơn , Hương Giang bày tỏ. - VnExpress iOne