Xe bản SX nhập Hàn Quốc, sản xuất 2013, đăng ký lần đầu 2015 tên công ty, xin hỏi giá trên đắt hay rẻ (Hiếu Nguyễn).