Tiếp tục báo cáo về công trình trái phép tại di sản Tràng An
Bộ VH,TT&DL vừa yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo về công tác tháo dỡ công trình trái phép tại di sản...

Báo Giao thông