Phát hiện "vùng tối" bí ẩn hơn 1.500 năm dưới đáy Thái Bình Dương
Các nhà khoa học mới đây phát hiện thấy một vùng nước biển kỳ bí hơn 1.500 năm ở phía bắc Thái Bình Dương.

Soha