Kỉ luật cán bộ địa chính xã “vòi” tiền người dân
Muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân phải nộp một khoản tiền cho cán bộ địa chính xã để lo công việc “bôi trơn”.

Báo Lao Động