Điều gì khiến chú chó săn mắc kẹt trong thân cây 60 năm này vẫn nguyên vẹn, không hề phân hủy 1 chút nào
Các nhà nghiên cứu vô cùng ngạc nhiên khi chú chó săn này bị mặc kẹt giữa thân cây mà vẫn giữ nguyên hình vạn trạng - không hề bị phân hủy 1 chút nào.

Kênh 14