Người lo lắng, quan tâm fan nhất là thần tượng, đôi lúc họ còn làm luôn công việc của vệ sĩ khi có cảnh hỗn loạn. - VnExpress iOne