ĐHĐCĐ HTV: Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 gần giống như năm trước
Chiều ngày 23/04/2018, CTCP Vận tải Hà Tiên (HOSE: HTV) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 nhằm thay đổi một số điều lệ Công ty và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021. Qua đó, Ban lãnh đạo HTV cũng đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Vinacorp