Nhân viên ăn bớt 3 phút giờ làm việc đi mua đồ ăn, giám đốc cúi gập đầu xin lỗi
Một đơn vị quản lý nước tại Nhật Bản đã lên truyền hình trực tiếp xin lỗi các khách hàng vì để một nhân viên tận dụng 3 phút trong giờ làm việc đi mua đồ ăn trưa.

Báo mới