Người giữ lửa nghề dát vàng Kiêu Kỵ
Hơn 400 năm, cùng trải qua bao thăng trầm như nhiều làng nghề khác, có những lúc tưởng chừng cái tên làng nghề Kiêu Kỵ chỉ còn lưu lại trong sách sử. Nhưng nhờ

Việt Báo