Người Hàn Quốc thay đổi thói quen ăn thịt chó
Ngày càng ít người ở Seoul ăn thịt chó và có tới gần 40% số nhà hàng bán thịt chó đã phải đóng cửa trong hơn 10 năm qua.

Báo mới