Đại gia trăm ngàn tỷ, lương mỗi tháng chỉ vài triệu đồng
Vận hành và quản lý doanh nghiệp quy mô lên đến cả trăm ngàn tỷ, một số lãnh đạo cấp cao chỉ nhận được mức thù lao ngang với mức lương của sinh viên mới ra trường.

24h