Quản trị doanh nghiệp Việt: “Xoay xở” trong kỷ nguyên số ?
BizLIVE - Ứng dụng công nghệ vào quản trị là xu hướng tất yếu của thế giới, nhất là với các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, đã có bao nhiêu doanh nghiệp Việt làm được điều đó? Chia sẻ

Vinacorp