Đề xuất ngân hàng phải đền tiền cho khách khi thẻ từ bị giả mạo
Khi áp dụng chuyển đổi thẻ thanh toán nội địa sang thẻ chip, nếu ngân hàng chưa phát hành hoặc chưa chấp nhận thanh toán thẻ chip sẽ chịu toàn bộ rủi ro do thẻ giả mạo.

An ninh tiền tệ