8 kiểu nhà dù có hạ giá cũng đừng dại mà mua
Mua nhà là chuyện hệ trọng nhất nhì trong cuộc đời con người nên phải lựa chọn thật kỹ lưỡng, không nên chủ quan. Đặc biệt, khi mua nhà bạn nên tránh những kiểu sau.

Báo mới