Thủy sản Hùng Vương 'đi ngược chiều'
Trong bối cảnh ngành thủy sản Việt Nam tăng trưởng mạnh cả về sản lượng lẫn giá trị xuất khẩu, các doanh nghiệp thủy sản liên tục báo lãi vượt kế hoạch thì 'vua cá tra' Hùng Vương đang đi ngược chiều khi lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Báo mới