Dựa vào 'niềm tin nào' để nâng xuất khẩu gạo từ 5,2 lên 5,6 triệu tấn?
Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), thị trường xuất khẩu gạo đang có tín hiệu tích cực, trong tháng 8.2015 nhiều hợp đồng đã được ký, VFA đã nâng mục tiêu xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2017 lên mức 5,6 triệu tấn, thay vì con số 5,2 triệu tấn được đưa ra trong tháng 7 vừa qua.

Báo mới