Giá Bitcoin hôm nay 24/3: Xanh trở lại trước phản ứng của tỷ phú tiền ảo
Khác với sự suy yếu ngày hôm qua, giá Bitcoin hôm nay đã tăng trưởng trở lại và diễn biễn chủ yếu trong khoảng giá từ 8.300 USD tới gần 9.000 USD.

Báo mới