Các Bộ trưởng thông qua kế hoạch dự án 64 tỷ cho khu vực Mê-kông
Hôm nay (20/9), Bộ trưởng sáu nước thuộc Tiểu vùng Mê kông mở rộng (GMS) đã thông qua một khuôn khổ kế hoạch hành động 5 năm gồm các dự án trị giá 64 tỷ

Việt Báo