Để chăm lo đời sống giáo viên, giải bài toán quá tải ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, riêng năm 2018, UBND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua nghị quyết, phê duyệt kinh phí hỗ trợ hoạt động giảng dạy lên tới hàng trăm tỉ đồng. Có điều, tiền đã được chi, nhưng có đến được tay giáo viên hay không lại là một hành trình dài.

Ngô Phong - Đặng Chung - Hữu Long