Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) dự kiến sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông vào ngày 28.3 và một trong những nội dung quan trọng là bầu lại thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

HĐQT, thành viên Ban kiểm soát LienVietPostBank nhiệm kỳ 2 (2013 - 2018) kết thúc vào tháng 3.2018. Do đó, HĐQT trình cổ đông bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2018 - 2023).
Theo đó, số lượng thành viên bầu vào HĐQT 8 người, gồm Nguyễn Đình Thắng (chức danh hiện tại tại LienVietPostBank là Phó chủ tịch HĐQT), Phạm Doãn Sơn (Phó chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc), Nguyễn Đức Cử (Phó chủ tịch HĐQT), Huỳnh Ngọc Huy (thành viên HĐQT), Lê Hồng Phong (thành viên HĐQT), Chu Thị Lan Hương (thành viên HĐQT), Dương Công Toàn (Phó tổng giám đốc), Dương Hoài Liên (không nắm giữ chức vụ tại LienVietPostBank).
So với danh sách thành viên HĐQT hiện nay thì danh sách mới không có tên ông Nguyễn Đức Hưởng - Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank và ông Nguyễn Văn Huynh - Phó chủ tịch LienVietPostBank. Hai thành viên mới là Dương Công Toàn và Dương Hoài Liên. Sau khi danh sách thành viên HĐQT mới được thông qua sẽ bầu người ngồi ghế "nóng" Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Đức Hưởng.
Cách nay 9 tháng, ông Nguyễn Đức Hưởng ngồi vào vị trí Chủ tịch HĐQT thay ông Dương Công Minh (ông Minh qua Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín làm Chủ tịch HĐQT). Thế nhưng cuối năm 2017 vì lý do sức khỏe nên ông Hưởng có ý định từ nhiệm.