Mẫu Audi A4 2019 này được chụp lại khi đang chạy thử gần đây tại Đức và như bạn cũng đã thấy, họ đang cố giấu đi thiết kế của phần cản trước...

lo dien thiet ke audi a4 2019 khi dang chay thu o duc hinh 1
lo dien thiet ke audi a4 2019 khi dang chay thu o duc hinh 2
lo dien thiet ke audi a4 2019 khi dang chay thu o duc hinh 3
lo dien thiet ke audi a4 2019 khi dang chay thu o duc hinh 4
lo dien thiet ke audi a4 2019 khi dang chay thu o duc hinh 5
lo dien thiet ke audi a4 2019 khi dang chay thu o duc hinh 6
lo dien thiet ke audi a4 2019 khi dang chay thu o duc hinh 7
lo dien thiet ke audi a4 2019 khi dang chay thu o duc hinh 8
lo dien thiet ke audi a4 2019 khi dang chay thu o duc hinh 9
lo dien thiet ke audi a4 2019 khi dang chay thu o duc hinh 10
lo dien thiet ke audi a4 2019 khi dang chay thu o duc hinh 11