Trong hai ngày 11 và 12/01/2018 Lữ đoàn 147 – Vùng 1 Hải quân đã huy động 350 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia dọn vệ sinh, củng cố tuyến đê dài 34,5 km bao quanh khu vực Hà Nam, thị xã Quảng Yên. Video nên xemPha xử lý bóng cực đỉnh của Rô béoCậu nhóc 5 tuổi chơi bóng kỹ thuật như Ronaldinho

Lữ đoàn 147 Hải quân tham gia vệ sinh, củng cố đê Hà Nam – thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương; phục vụ các đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Quảng Ninh về kiểm tra công tác xây dựng hệ thống đê, kè và công tác chuẩn bị đón tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; đồng thời tăng cường xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. Trong hai ngày 11 và 12/01/2018 Lữ đoàn 147 – Vùng 1 Hải quân đã huy động 350 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia dọn vệ sinh, củng cố tuyến đê dài 34,5 km bao quanh khu vực Hà Nam, thị xã Quảng Yên.

Với tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn, trong những năm qua Lữ đoàn 147 – Vùng 1 Hải quân đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với công tác dân vận, tích cực tham gia các hoạt động phối hợp xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và nhiều các hoạt động ý nghĩa khác. Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn đã và đang có những việc làm cụ thể, thiết thực tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân”, thắt chặt tình cảm máu thịt quân - dân, tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng khu vực phòng thủ của thị xã ngày càng vững chắc.