Đang bơi cách bờ khoảng 2 m và ở độ sâu 80 cm, chị Lê Thị Hoài Thu (Nghệ An) thấy tay chân tê cứng nên kêu cứu.