Hàng năm, vẫn có nhiều đoàn kiểm tra với nhiều đợt rầm rộ nhưng đến hẹn lại lên, mứt Tết bẩn lại vào mùa như một điệp khúc.

Hàng năm, cứ vào thời điểm này là một số làng nghề làm mứt Tết lại nhộn nhịp. Và hàng năm vẫn có nhiều đoàn kiểm tra với nhiều đợt rầm rộ nhưng đến hẹn lại lên, mứt bẩn lại vào mùa như một điệp khúc.

Tết không thể thiếu mứt và đôi khi, mỗi miếng mứt lại là một mầm bệnh.

Phóng sự do phóng viên VTC14 ghi nhận ngay tại Hà Nội.