Sau hơn một tháng ra mắt album Tâm 9, Mỹ Tâm đã chính thức cho phát hành MV Người hãy quên em đi.