(Kiến Thức) - Khi mà chương trình phát triển dòng trực thăng vận tải quân sự đa năng Harbin Z-20 của Trung Quốc càng đi về cuối, thì giới chuyên gia càng chắc chắn rằng chính Mỹ đã tiếp tay cho Trung Quốc chế tạo mẫu trực thăng này.