VOV.VN - Hương Giang được đánh giá là một trong những Hoa hậu nổi bật và chiến thắng thuyết phục trong lịch sử 13 năm cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế.

ngam nhan sac dan hoa hau chuyen gioi quoc te trong lich su 13 nam hinh 1
ngam nhan sac dan hoa hau chuyen gioi quoc te trong lich su 13 nam hinh 2
ngam nhan sac dan hoa hau chuyen gioi quoc te trong lich su 13 nam hinh 3
ngam nhan sac dan hoa hau chuyen gioi quoc te trong lich su 13 nam hinh 4
ngam nhan sac dan hoa hau chuyen gioi quoc te trong lich su 13 nam hinh 5
ngam nhan sac dan hoa hau chuyen gioi quoc te trong lich su 13 nam hinh 6
ngam nhan sac dan hoa hau chuyen gioi quoc te trong lich su 13 nam hinh 7
ngam nhan sac dan hoa hau chuyen gioi quoc te trong lich su 13 nam hinh 8
ngam nhan sac dan hoa hau chuyen gioi quoc te trong lich su 13 nam hinh 9
ngam nhan sac dan hoa hau chuyen gioi quoc te trong lich su 13 nam hinh 10
ngam nhan sac dan hoa hau chuyen gioi quoc te trong lich su 13 nam hinh 11
ngam nhan sac dan hoa hau chuyen gioi quoc te trong lich su 13 nam hinh 12
ngam nhan sac dan hoa hau chuyen gioi quoc te trong lich su 13 nam hinh 13