Người đàn ông bị bố mẹ cô bé 13 tuổi trói trong nhà