Nhã Phương ôm bụng bầu 6 tháng, làm nail kiếm sống trong "Infill & Full Set"