(Kiến Thức) - Bàn chân chó có các ngón tương ứng với ngón tay và ngón chân của con người nhưng chúng không thể cử động linh hoạt được như chúng ta.