Lần đầu mua ôtô, với nguồn tài chính có hạn, hầu như ai cũng băn khoăn trong việc lựa chọn. Ở tầm giá 30.000 USD (khoảng hơn 600 triệu đồng), người dùng Mỹ có nhiều lựa chọn khác nhau ở từng phân khúc.