VOV.VN -Không chỉ dùng roi vọt, thìa đập vào đầu, người bố mất nhân tính còn thẳng chân đá vào con khiến cháu bị gẫy nhiều xương sườn.

nhung tran don roi khong thuong tiec cua bo ruot trut len be 10 tuoi hinh 1
nhung tran don roi khong thuong tiec cua bo ruot trut len be 10 tuoi hinh 2
nhung tran don roi khong thuong tiec cua bo ruot trut len be 10 tuoi hinh 3
nhung tran don roi khong thuong tiec cua bo ruot trut len be 10 tuoi hinh 4
nhung tran don roi khong thuong tiec cua bo ruot trut len be 10 tuoi hinh 5
nhung tran don roi khong thuong tiec cua bo ruot trut len be 10 tuoi hinh 6
nhung tran don roi khong thuong tiec cua bo ruot trut len be 10 tuoi hinh 7
nhung tran don roi khong thuong tiec cua bo ruot trut len be 10 tuoi hinh 8
nhung tran don roi khong thuong tiec cua bo ruot trut len be 10 tuoi hinh 9
nhung tran don roi khong thuong tiec cua bo ruot trut len be 10 tuoi hinh 10