(PL+) - Theo nguồn tin riêng của Phapluatplus.vn, nếu không có gì thay đổi, trong tuần này, TAND tỉnh Bình Thuận sẽ giao số tiền bồi thường hơn 10 tỷ đồng cho ông Nén.

Bản cung cấp thông tin của đại diện TAND tỉnh Bình Thuận với ông Huỳnh Văn Nén và ông Nguyễn Thận.

Ngày 24/4, ông Huỳnh Văn Nén (ở thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, bị tù oan hơn 17 năm) và ông Nguyễn Thận (người đại diện hợp pháp cho ông Nén) đã được TAND tỉnh Bình Thuận mời đến để thông báo về khoản tiền bồi thường oan sai hơn 10 tỷ đồng của ông Nén.

Trong biên bản làm việc giữa bà Trần Thị Thiên Hương (Thẩm phán TAND tỉnh Bình Thuận) với ông Huỳnh Văn Nén và ông Nguyễn Thận, hiện Bộ Tài chính đã thống nhất bổ sung nguồn chi quản lý hành chính ngân sách trung ương hơn 10 tỷ đồng để bồi thường oan sai cho ông Nén.

Theo nguồn tin riêng của Phapluatplus.vn được biết, nếu không có gì thay đổi thì trong tuần này TAND tỉnh Bình Thuận sẽ giao số tiền bồi thường oan sai hơn 10 tỷ đồng cho ông Huỳnh Văn Nén.

Bộ Tài chính đã thống nhất bổ sung nguồn chi quản lý hành chính ngân sách trung ương hơn 10 tỷ đồng để bồi thường oan sai cho ông Nén.

Được biết, ngày 7/3, đại diện TAND tỉnh Bình Thuận vào UBND thị trấn Tân Minh mời ông Nén đến trao quyết định bồi thường.

Tuy nhiên, sau đó ông Nén và người thân không thấy phía tòa án chuyển tiền bồi thường. Ngày 27/3, ông Nén và các con đến trực tiếp trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận để khiếu nại và đề nghị sớm được nhận tiền bồi thường.

Trước đó, TAND tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định giải quyết bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén với số tiền hơn 10 tỷ đồng, bao gồm gần 5,3 tỷ bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần, 2,3 tỷ thiệt hại do tổn hại về sức khỏe, gần 1,2 tỷ bồi thường thu nhập thực tế bị mất và 1,2 tỷ đồng cho các thiệt hại khác.

Ông Huỳnh Văn Nén và những người liên quan gửi đơn lên VKSNDTC.

Ông Nén ra tù ngày 22/10/2015, đến ngày 27/11/2015 thì có quyết định đình chỉ, đến nay hơn 1 năm ông Nén được tự do nhưng vẫn chưa nhận được khoản tiền bồi thường.