Run rẩy cầm tờ giấy cuộn lại trong tay, ông Thanh nói từ khi bị bắt chưa từng khóc, trừ khi nghĩ về vợ con nhưng hôm nay thì khác.

Ông Trịnh Xuân Thanh khóc trong khi tự bào chữa