Chốt an toàn tiền gửi nằm ở ngân hàng
Dư luận vô cùng băn khoăn, lo lắng đối với cách giải quyết thực tế cũng như việc tranh cãi về lỗi và trách nhiệm bồi thường trước một loạt vụ mất tiền gửi tại ngân hàng xảy ra trong thời gian qua.

Báo mới