Chứng kiến bữa sáng công chức quận giàu, tôi nghĩ mãi
Hình ảnh buổi ăn sáng của vài công chức ở một quận nổi tiếng giàu nhất nước diễn ra theo một 'kịch bản' đầy nhiễu động lưu lại trong tôi nhiều suy nghĩ.

Báo mớiCảnh giác với 'giặc lửa'!

Báo mới