3 tòa hụt hơi vì… rượt đuổi bị đơn
(PL)- Bị kiện, Công ty X. đã liên tục chuyển trụ sở nên tòa các quận chuyển hồ sơ qua lại đến năm lần mà vẫn chưa… “túm” được Công ty X. để giải quyết.

Pháp Luật HCM
Kiểm soát thu nhập

Báo mới