Phương Nga cho hay, cô biết bị phục hồi điều tra và sẵn sàng hợp tác với các cơ quan tố tụng.