Ngày 13/10, Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết, 9 tháng đầu năm 2017, qua kiểm tra 66.355 lượt khách hàng sử dụng điện đã phát hiện và xử lý 874 vụ vi phạm.

Công ty Điện lực Quảng Nam tăng cường công tác kiểm tra mua bán điện năng

Từ đầu năm 2017 đến nay, công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện đã được Công ty Điện lực Quảng Nam thực hiện thường xuyên chặt chẽ, góp phần tích cực trong việc công khai, minh bạch quá trình mua bán điện năng.

Qua 9 tháng đầu năm, Công ty Điện lực Quảng Nam đã phát hiện và xử lý 874 vụ vi phạm sử dụng điện, trong đó có 134 vụ trộm cắp điện. Theo đó, các khách hàng vi phạm đã phải bồi thường với tổng sản lượng 72.836kWh, tương đương với số tiền là 692 triệu đồng.

9 tháng đầu năm đã phát hiện 874 vụ vi phạm sử dụng điện

Cũng từ kết quả kiểm tra, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 113 vụ trộm cắp điện với tổng số tiền là 152,5 triệu đồng.

Dương Bùi