Robot CafeX có thể pha nhiều loại cà phê khác nhau nhưng vẫn cần đến sự trợ giúp của con người.

Robot phục vụ 120 cốc cà phê mỗi giờ