BizLIVE - Trong quý 1, doanh thu thuần của Sabeco đạt 7.478 tỷ đồng, Sabeco ghi nhận 1.188 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2016. Chia sẻ

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn Sabeco (mã SAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017. Theo đó, doanh thu thuần của Sabeco trong quý I đạt 7.478 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình của Sabeco, doanh thu thuần trong quý tăng do có sự thay đổi cơ cấu sản phẩm tiêu thụ, tăng giá bán trong kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 5% giúp lãi gộp Sabeco tăng mạnh 32% lên 2.506 tỷ đồng.

Cũng trong quý I, doanh thu tài chính Sabeco đạt 145 tỷ đồng, tăng 47% so với quý 1/2016 chủ yếu do tăng cổ tức, lợi nhuận được chia và thực hiện thoái vốn khỏi Eximbank.

Hoạt động liên doanh, liên kết cũng mang về cho Sabeco 29 tỷ đồng lợi nhuận, tăng mạnh so với con số 6 tỷ đồng trong quý 1 năm 2016.

Chi phí bán hàng trong quý 1/2017 của Sabeco tăng vọt 73% lên 1.071 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí vận chuyển bốc vác tăng thêm 375 tỷ đồng so với cùng kỳ lên 395 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quảng cáo, tiếp thị chỉ tăng thêm 38 tỷ đồng lên 361 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, Sabeco ghi nhận 1.188 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 1, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2016. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) quý 1 đạt 1.758 đồng.

Năm 2017, Sabeco đặt kế hoạch lãi sau thuế 4.703 tỷ đồng và với kết quả thực hiện trong quý 1, công ty đã hoàn thành 25% chỉ tiêu đề ra.

Tại thời điểm cuối quý 1, tổng tài sản Sabeco đạt 18.754 tỷ đồng, trong đó số dư tiền và tương đương chiếm 4.081 tỷ đồng. Ngoài ra, Sabeco còn có 2.566 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng.

NGUYỄN THẢO