Falke là cô nàng đấu sĩ mới toanh gia nhập game đối kháng Street Fighter V: Arcade Edition, một bản clone của M. Bison

Falke là cô nàng đấu sĩ mới toanh gia nhập game đối kháng Street Fighter V: Arcade Edition, một bản clone của M. Bison