Bộ Y tế phản đối giao dự toán chi bảo hiểm y tế cho các bệnh viện
Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam không thực hiện giao dự toán chi khám chữa bảo hiểm y tế cho các bệnh viện năm 2017. - VnExpress Sức Khỏe

VnExpress