Đừng nghĩ rằng những cơn đau bụng đôi khi xuất hiện là điều bình thường
Những cơn đau bụng đôi khi xuất hiện mà không có triệu chứng rõ ràng hay diễn ra ở mức đáng báo động nên khiến chúng ta dễ dàng bỏ qua. Tuy nhiên trên thực tế, nó có thể là lời

24h