Bảo quản đồ ăn dư thừa thế nào là đúng cách?
Thức ăn còn dư sau mỗi bữa ăn, các bà nội trợ thường cất lại cho bữa ăn tiếp theo. Tuy nhiên việc bảo quản thức ăn dư thừa nếu không đúng

Việt Báo