Ước ao vợ ngoan hiền chủ động trong chuyện ấy, không phải như cưỡng hiếp
Có đến hơn 50% số lần tôi phải giữ chân giữ tay cô ấy để cô ấy không vùng vẫy và mình có thể đạt được mục đích. Giống như một sự cưỡng hiếp vậy

Việt Báo

Đang đá banh, ngã ra méo miệng

Người Lao Động