Ăn tỏi kiểu này không khác nào tự giết hại cả gia đình
Ăn tỏi kiểu này không khác nào tự giết hại cả gia đình nhiều người mắc mà chẳng biết.

Việt Báo