Ngày 16/4, Công ty cổ phần Dầu Tường An đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông. Tại Đại hội, TAC đã trình cổ đông thông qua các nội dung về báo cáo kinh doanh 2017, kế hoạch kinh doanh 2018 và chia cổ tức.

Theo đó, năm 2017, TACtiếp tục tập trung tái cấu trúc hệ thống, mô hình hoạt động, củng cố và mở rộnghệ thống kênh phân phối; Tái định vị thương hiệu “Dầu ăn Ngon số 1 Việt Nam” vàxây dựng hình ảnh Tường An trẻ trung, năng động…

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủtịch của TAC cho biết: sau hơn một năm về một nhà với Kido, TAC đã có những thay đôỉtrong kinh doanh, với doanh thu tăng 9%, đạt 4.338 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuếđạt 166 tỉ đồng, gần gấp đôi so với năm 2016. Đặc biệt, TAC đã điều chỉnh kế hoạchchia cổ tức năm 2017 từ mức 16 lên 24%. Trong năm 2018, TAC tiếp tục theo đuôỉkế hoạch tăng trưởng khi doanh thu dự kiến đạt 5.100 tỷ đồng…