Được vợ hỏng chồng
Chàng thu mình nhỏ dần, nhỏ dần, đến bé tí. Rồi chẳng ai còn nhận ra chàng nữa. Trong khi đó, nàng cứ thế trở thành người khổng lồ trong gia đình. Nàng mở rộng quan hệ, quen biết nhiều, học hỏi nhiều, ngày càng lớn hơn.

Báo Phụ Nữ