Giận chồng, bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng không ngờ tôi lại bị mẹ đuổi ngược về lại nhà chồng
Mẹ bảo, ở đời làm gì có ai giận chồng, bế con bỏ về nhà đẻ mà vẫn vô tư như tôi đâu. Tôi làm bà suy nghĩ cả đêm ròng, sợ xấu mặt với hàng xóm.

Afamily