Con người tôi là tập hợp một cảm xúc u uẩn
Tôi chán chường, thất vọng nhiều, thiếu chịu đựng, thường xuyên để những cảm xúc tiêu cực sai khiến.

VnExpress