Muốn chồng tin mình cũng khó khi anh đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó trong bệnh viện
Khi tôi khỏe hẳn, anh mới bình thản nói chuyện với tôi. Chồng hoài nghi tôi có quan hệ bất chính với người yêu cũ.

Afamily

Nước mắt đàn ông

Báo Phụ Nữ