'Bạn ế' quyết không lấy chồng - Phần cuối: 'Ngửa bài'
Hân nghẹn họng, Hảo quả thực đã đưa cô từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, bởi sự phóng khoáng, hiện đại quá mức của mình ngay cả trong chuyện lấy chồng...

Afamily