Mẹ chồng ở quê lên là phải răm rắp nghe theo nguyên tắc của con dâu
Từ quê lên chăm cháu mẹ Hùng phải răm rắp nghe theo sự sắp xếp của con dâu. Từ giặt đồ giờ nào, xem ti vi giờ nào đều được Loan lên lịch hẳn hoi.

Dân trí