Chồng ngủ với người yêu của bạn để 'thử' hay vì ham muốn?
Sống chung với một cái dằm như thế này tôi thấy ngột ngạt vô cùng, bỏ qua thì không thể, tôi cứ tưởng tượng đến cái cảnh họ cùng nhau trên giường!

Báo Phụ Nữ